Historia (Polish)

Pod koniec 1995 roku jeden z użytkowników protokołu GASNET – Statoil Norway, zainicjował poszukiwanie bardziej międzynarodowego standardu komunikacji. W maju 1996 roku została założona grupa robocza, w której Statoil i każdy z „właścicieli” protokołu GASNET był reprezentowany przez jednego członka. Pierwotnym celem grupy była inwentaryzacja wszystkich komunikatów stosowanych w wymianie danych i następnie przekonwertowanie ich do wybranego międzynarodowego standardu EDI.

Pod koniec 1996 roku EDIFACT został wybrany jako międzynarodowy standard stosowany w wymianie danych. Grupa robocza, do której w międzyczasie przystąpił SNAM (Włochy) i GAZPROM (Rosja), wybrała konsultanta w obszarze EDI, który miał zapewnić wsparcie podczas migracji komunikatów teleksowych komunikatów do formatu EDI.

W 1998 roku została opublikowana wersja 1 standardu EDIG@S, następnie w 2000 opublikowano wersję 2, w 2004 wersję 3 i w 2008 roku wersję 4.

W 2002 roku grupa robocza przystąpiła do struktury organizacji EASEE-gas jako „Working Group Edig@s Message Codification and Maintenance”.
W 2008 roku grupy robocze EASEE-gas zostały zreorganizowane i odpowiedzialność za standard EDIG@S powierzono grupie “Message and Workflow Design Workgroup”. Szczegółowe informacje dotyczące EASEE-gas można znaleźć na stronie internetowej www.easee-gas.org